English

5. sněm České advokátní komory

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Prostřednictvím Bulletinu advokacie a Věstníku se k Vám již dostala informace, že na den 16. 10. 2009 byl představenstvem ČAK svolán

 

5. sněm advokátů České republiky.

 

Stavovské předpisy stanoví, kde a jakým způsobem se zveřejňují skutečnosti týkající se sněmu. Nad rámec tohoto povinného oficiálního zveřejňování budou aktuální materiály ke sněmu zveřejněny i na webových stránkách ČAK, právě v této dočasně zřízené rubrice, neboť tento způsob není závislý na dodacích lhůtách vydavatelů.

 

Věříme, že zvolený postup přispěje k lepší informovanosti o přípravě sněmu, a tím i k Vaší hojné účasti.

 

JUDr. Ladislav Krym

tajemník České advokátní komory