English

Absolventi českých vysokých škol

Zápis do seznamu advokátních koncipientů je možný nejdříve ke dni podání kompletní

žádosti prokazující splnění podmínek stanovených v § 37 odst. 1 zákona o advokacii. Tento

den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru.

 

K žádosti o zápis je třeba předložit: 

 

  • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení zde
  • výpis z rejstříku trestů
  • kopii pracovní smlouvy (smlouva musí obsahovat: druh práce - advokátní koncipient,
  • týdenní pracovní doba - 40 hodin)
  • ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení o  absolvovaném vysokoškolském studiu (magisterském, v oboru právo) ve smyslu § 57 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, v platném znění.
  • ověřenou kopii diplomu (další tituly)