English

Advokátní hymna

Hymna České advokátní komory vznikla na motivy klavírního koncertu D dur Jana Nepomuka Kaňky, které dotvořil soudobý hudební skladatel Boris Urbánek.
Advokátní hymnu si můžete poslechnout pomocí přehrávače na dalším řádku. Pokud by přehrávání vzhledem k nastavení Vašeho počítače nebylo funkční, je hymna uvedena v příloze ze které si jí můžete stáhnout a přehrávat ve Vašem počítači nebo MP3 přehrávači.

 

Jan Nepomuk Kaňka ml. (1772 – 1865) 


Jedna z nejvýznamnějších a nejvýraznějších osobností dějin české advokacie. Působil jako advokát, právník, ale také jako klavírista, hudební skladatel a činovník dobročinných spolků.

Pochází z bohaté pražské rodiny, jeho děd byl architekt (postavil barokní palác na Národní třídě, v němž díky odkazu jeho vnuka po dlouhá léta sídlí vedení české advokacie), jeho otec byl soudcem apelačního soudu a též skvělý hudebník.

Jan Nepomuk Kaňka ml. se stal v roce 1796 advokátem, kterým byl pak neuvěřitelných 69 let! Působil jako advokát šlechtických rodin a uznávaný znalec a skladatel hudby. Jedním z jeho nejznámějších klientů byl i Ludwig van Beethoven, který se na něj obrátil ve věci pohledávky po dědicích knížete Kinského – ohledně vyplácení pravidelné roční renty.

V roce 1814 byl J. N. Kaňka ml. zvolen děkanem pražské Právnické fakulty, což byla nesporně prestižní záležitost o to větší, že sám Kaňka ml. na univerzitě nepřednášel.

V roce 1829 byl uveden do funkce rektora Karlo-Ferdinandovy univerzity. Kromě Prahy začal pobývat i na svém statku v Jetřichovicích, kde se po léta věnoval dobročinné práci. Postupně nechal v Jetřichovicích vystavět novou školu, rozdával nemocným léky zdarma, nechal přestavět tamní zámek, postavit kapli Bolestné Panny Marie, zámeckou knihovnu vybavil 20 tisíci svazků…

V roce 1860 byl povýšen do rytířského dědičného stavu. Již předtím založil Spolek k zásobování nemajetných a přestárlých pražských advokátů. Později po smrti J.N. Kaňky ml. jeho vdova odkázala dle přání zesnulého českým advokátům i  barokní „Kaňkův“ palác na nynější Národní třídě v Praze. Tento se po vzniku České advokátní komory v roce1990 stal jejím oficiálním sídlem.

Pilný J. N. Kaňka ml. nezapomínal během života ani na hudbu. Asi nejznámější jeho skladbou se stal klavírní koncert D dur.

Boris Urbánek (1961)


Je absolventem ostravské konzervatoře v klavírní třídě prof. Milady Šlachtové.  Ještě   během studia se pustil do prvních pokusů s improvizovanou hudbou ve skupině Jazzová laboratoř.

Poté se začal věnovat jazzu naplno. Zkušenosti získal při spolupráci v duu s Martinem Kratochvílem v JAZZ IQ, nebo v Blues Bandu Petra Lipy, se kterým koncertoval v mnoha evropských zemích i na Kubě.

Po roce 1990 se začal intenzivně věnovat skladatelské činnosti. Až do roku 1996 působil jako pianista, aranžér a skladatel Jazzového ostravského rozhlasového orchestru (JORO). Zkomponoval dva velmi úspěšné muzikály na ledě – v roce 1998 Mrazíka, v roce 2003 Romeo a Julii. Je autorem hudby k mnoha divadelním a rozhlasovým hrám a k televizním pořadům.

Jazzovou stránku své tvorby prezentoval mj. na albech s Emilem Viklickým  či s Rhythm  Desperados, s nimiž v poslední době nejčastěji vystupuje doma i v zahraničí.

Všestranný skladatel a instrumentalista je uměleckým šéfem skupiny BBC (Boris Band Combination), od roku 2008 též uměleckým šéfem Ostravského rozhlasového orchestru. Řadu let patří k oporám lektorského sboru v Letní jazzové dílně Karla Velebného.

Více jak 17 let uvádí každý měsíc na rozhlasových stanicích Vltava a ČRo Ostrava své autorské pořady. Od roku 2006 pořádá mezinárodní festival Jazz Open Ostrava. Níže připojenou verzi Advokátní hymny nahrála v červnu 2020 pod taktovkou autora Janáčkova filharmonie Ostrava.

***


Boris Urbánek na motivy klavírního koncertu D dur Jana Nepomuka Kaňky ml. nenapsal jen advokátní hymnu, ale vytvořil i celou symfonickou skladbu – Ad laudem Advocatorum /Ke chvále advokátů.
Věnoval ji české advokacii při příležitosti oslav 20 let obnovené nezávislosti. Premiérově zazněla skladba v podání Talichova komorního orchestru a Heroldova kvarteta dne 17. 9. 2012 ve Španělském sále Pražského hradu.

K hymně i symfonické skladbě samé autor říká:

„Když jsem dostal nabídku od tehdejšího předsedy České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska – napsat pro advokacii hymnu a posléze i slavnostní skladbu, která bude vycházet z motivu klavírního koncertu D dur Jana Nepomuka Kaňky ml., dostalo se mi podrobného vysvětlení o výjimečném postavení tohoto muže v historii české advokacie. Byl to velký advokát i velký hudebník!

Ad laudem Advocatorum má toto osudové spojení připomenout, povznést i oslavit.

Její první věta vycházející z motivů J. N. Kaňky ml. je proto oslavou advokacie jako takové. Druhá i třetí věta jsou mojí hudební invencí. Abych propojil dva na první pohled vzdálené světy – svět hudby a svět práva, spravedlnosti a advokacie – pomáhal jsem si v představách skutečnými nebo smyšlenými lidskými osudy, které se mnohdy musely opřít o sílu práva, aby se jim dostalo spravedlnosti.

Pozorný posluchač ve 2. větě objeví vnitřní, nejistý svět ústřední postavy plný zoufalství, pochybností, postavy naslouchající a chytající se pevných bodů – práva, klidu advokátní kanceláře navracející naději…
Řečeno slovy spisovatelele Arnošta Lustiga v knize Případ Marie Navarové: „Co všechno je advokát, co musí, co má být? Kojná, mateřská školka, učitel v první a poslední třídě, otec, matka a bratr, sestra, příbuzný, ochránce, člověk, který má důvěru, ale i sebevědomí, které jeho klientovi chybí a které mu předává, jako se přelévá nedostávající se krev transfúzí nebo petrolej do prázdné petrolejové lampy…“

Třetí věta spojuje osudy všech zúčastněných. Nekompromisního žalobce, „vícehlas“ výpovědí svědků, vzrušené dohadování, autoritu soudce, ticho jednací síně, sílu, logiku a pevnost argumentů advokáta.

Skladba Ad laudem Advocatorum vznikla jako typický smyčcový kvartet o třech větách. Pro větší, slavnostnější příležitosti České advokátní komory jsem kvartet přepracoval i na „Concerto grosso pro smyčcový kvartet a komorní smyčcový orchestr.“

Symfonickou skladbu Ad laudem Advocatorum si můžete stánout do svého počítače, jednotlivé věty jsou přiloženy.