English

ADVOKÁTNÍ SLIBY

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 10. února 2023.

 

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději 23. ledna 2023 na adresu: Odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.

 

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 23. lednu 2023  již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.

 

Agendu advokátních slibů má na starosti pracovnice odboru matriky Magda Šťastná: tel.: 273 193 221, mail: stastna@cak.cz.

 

Podmínky pro složení slibu a zápisu do seznamu advokátů ČAK naleznete v následujících přílohách: