English

Advokátní úschovy - upozornění a doporučení ČAK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

V návaznosti na aktuální situaci v souvislosti se Sberbank, kteráčelí mezinárodním sankcím, si dovoluji poslat následující připomenutí týkající se některých povinností advokáta v souvislosti s advokátními úschovami:

 

V případě, že u uvedené banky máte vedeny účty advokátních úschov, ověřte si prosím, zda jste splnili povinnost podle § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách, a nahlásili jste předmětné bance, že se jedná o vklad ve zvláštním režimu, tedy o účet, na kterém se nacházejí prostředky osob odlišných od advokáta, a to včetně zákonem vyžadovaných detailů. Tato informace je podstatná mj. i proto, aby osoby, které u Vás využívají služeb advokátní úschovy, mohly případně benefitovat ze zákonného pojištění vkladů.

 

Upozorňuji, že v případě, že by ve smyslu § 41d odst. 1) písm. a) citovaného zákona o bankách rozhodla o neschopnosti banky nebo pobočky dostát závazkům z vkladů, je ve smyslu § 41d odst. 2 tento den také rozhodným dnem ve smyslu systému pojištění vkladů, a pozdější oznámení podle § 41d odst. 2 a 5 zákona o bankách se ve smyslu odst. 6 tohoto ustanovení nepřihlíží.

 

Nesplnění této povinnosti by bylo nezbytné považovat za porušení povinností stanovených advokátovi zvláštním zákonem.

 

Bližší informace naleznete ve starším článku na stránkách ČAK: Povinnost identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků na účtech advokátních úschov.

 

S pozdravem,

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.

předseda ČAK

s poděkováním Mgr. Martinu Frolíkovi za spolupráci