English

Advokátní zkoušky

INFORMACE – VSTUPNÍ PÍSEMNÝ TEST ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY

 

  • Přihlášku vyplňte elektronicky a předejte na podatelnu ČAK nebo zašlete na dodejku na adresu: Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00, Praha 1.
  • Potvrzení o přijetí Rezervace termínu písemného testu nebo Přihlášky k písemnému testu advokátní zkoušky Česká advokátní komora nevydává. Jako potvrzení přijetí zásilky slouží kandidátovi buď, potvrzená dodejka a podací lístek od České pošty, nebo potvrzení z podatelny České advokátní komory, na adrese Kaňkův Palác (hlavní budova,) Národní 16, 110 00 Praha 1.
  • Výzva k úhradě poplatku Kč 2000,- za Vstupní písemný test bude všem kandidátům, kteří splnili podmínky k přijetí na tento test, vždy zaslána e-mailem po ukončení termínu podání přihlášek. Termín pro úhradu poplatku, bude v e-mailu upřesněn. Potvrzení o této platbě pošlete prosím do 7 dnů na e-mail: andelova@cak.cz
  • Pozvánky ke Vstupnímu písemnému testu advokátní zkoušky budou všem kandidátům, kteří splnili podmínky pro přijetí a uhradili výše uvedený poplatek v termínu, zaslána automaticky e-mailem, vždy cca 14 dní před termínem konání Vstupního písemného testu. Pozvánka bude obsahovat místo, datum a čas konané zkoušky.
  • Kapacita na vstupní písemný test je neomezená, není tedy třeba zasílat „Rezervační formulář“, který tímto pozbývá platnosti. 

 

V případě, že pozvánku z nějakého důvodu kandidát, který splnil výše uvedené podmínky, neobdrží, kontaktujte prosím Odpor výchovy a vzdělávání, kontaktní osoba: Monika Andělová, 273 193 252, andelova@cak.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

Vyhrazujeme si právo na změnu v rozvrhu dne konání písemného testu v případě velkého

množství uchazečů na tento konkrétní test.

 

Přílohy: