English

Co potřebujete pro zápis do seznamu usazených evropských advokátů?

1. Pokud žadatel posílá podklady poštou, je nutné doložit:

 

  • písemné žádosti s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice - včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)
  • oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie)
  • dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje na činnost usazeného evropského advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)
  • dokladu, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu)

 

 

 

2. Pokud žadatel přinese podklady osobně na podatelnu ČAK, Národní 10, vchod z ulice Voršilská, Praha 1, je nutné doložit:

 

  • písemné žádosti s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice -  včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)
  • oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie, případné osobně donést originál)
  • dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje na činnost usazeného evropského advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)
  • dokladu, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu, případně osobně přinést originál – vidimaci provede pověřený pracovník matriky)

 

 

Pokud si přejete vystavit průkaz evropského usazeného advokáta, je nutné se objednat přes https://cak.cz/identifikacni-prukazy nebo se telefonicky spojit s  pracovníkem odboru matriky na tel. 224 951 774)