English

Evropské projekty

ČAK se zapojuje do rozličných evropských projektů, a to s různými partnery, především advokátními komorami, vzdělávacími institucemi (např. ERA), či Radou Evropy (program HELP).  Jedním z hlavních partnerů je též Nadace evropských advokátů (ELF), která realizuje projekty zaměřující se na výkon advokacie, rozvoj práva a praxe v souvislosti s právním státem a výkonem spravedlnosti a rovněž rozvoj práva jako takového, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Prostřednictvím své činnosti Nadace evropských advokátů podporuje cíle, hodnoty a související politiky evropských advokátů vytvořené Radou evropských advokátních komor (CCBE).

 

Název projektu Partneři projektu Obsah projektu Časové rozmezí projektu
Přijatelnost stížnosti k ESLP ČAK a Rada Evropy (program HELP) Seminář přijatelnost stížností k ESLP – lidská práva 2013
ERA - EU charter  on fundamental rights ERA, ČAK, další instituce Seminář zaměřený na EU Charter Duben 2016
Ochrana osobních údajů a práva na soukromí ČAK, SAK, Rada Evropy (HELP ve 28) Ochrana osobních údajů a práva na soukromí z pohledu lidských práv Leden – Březen 2017
ERA – Nařízení EU o rodinném a dědickém právu a jeho aplikaci ERA, ČAK, další instituce Seminář o nařízení EU o rodinném a dědickém právu a jeho aplikaci Prosinec 2017
Evropská vzdělávací platforma CCBE, ČAK, další evropské advokátní komory Vzdělávací portál pro umísťování vzdělávacích akci zaměřených na evropské právo (součástí portálu e-Justice) 2013 – 2019
Projekt Lesbos CCBE, ČAK, další evropské advokátní komory Vysílaní advokátů na řecký ostrov Lesbos za účelem poskytování právní pomoci migrantům 2016 – 2018
Erasmus – výměna studentů Barcelonská advokátní komora, ČAK Dva španělští studenti byli umístěni do českých advokátních kanceláři na dvouměsíční studijní pobyt 2017-2018
Projekt mezinárodní výměny advokátů (LAWYEREX) ELF, ČAK, další evropské komory Dvoutýdenní výměnné stáže advokátů a koncipientů 2019 - 2021 
Practical Law Polská nadace, ČAK, další evropské komory 4 denní seminář pro advokáty a advokátní koncipienty  v anglickém jazyce  zaměřený na evropské právo Červen 2018
ERA –  basic computer forensic skills for EU legal practitioners… ERA, ČAK, další instituce   Seminář se uskuteční v roce 2020