English

HELP – Evropský program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv

Program HELP Rady Evropy (Human Rights Education for Legal Professionals) je platformou poskytující kurzy ve formě e-learningu zaměřené na lidská práva. U tohoto způsobu vzdělávání se kurzy dělí na kurzy vedené tutorem (tzv. distance learning) v národním jazyce a samostudium (self-learning) v různých jazykových mutacích, především v anglickém jazyce.

 

Rada Evropy spouští zdarma online školení k Evropské úmluvě ochraně lidských práv

 

 

Program HELP je zaměřen zejména na soudce, státní zástupce, advokáty a jiné právníky ze zemí Rady Evropy, kteří ve své profesi aplikují Evropskou úmluvu o lidských právech.

 

HELP je jedinou pan-evropskou sítí sdružující národní vzdělávací instituce soudců, státních zástupců a advokátů ze všech 47 členských států Rady Evropy poskytující vzdělávání a metodologii v oblasti lidských práv prostřednictvím e-learningové platformy.

 

 

České FACEBOOKOVÉ stránky HELP

 

ONLINE KURZY pod vedením českého tutora

 

Česká advokátní komora prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahu s HELP úzce spolupracuje a pořádá i distanční online kurzy pro české advokáty.

 

 

Ostatní ONLINE KURZY

 

Zájemci o online kurzy HELP mohou vybírat z celé nabídky kurzů zde: http://help.elearning.ext.coe.int/