English

Informace o právech obviněných v trestním řízení

Informace o právech obviněných v trestním řízení nyní k dispozici na webovém portálu e-Justice

 

 

Evropská komise zveřejnila 24. ledna 2012 na svém webovém portálu e-Justice zpracované informační listy o právech obviněných v trestním řízení ze všech 27 členských států Evropské unie. Česká advokátní komora se účastnila příprav a zpracování těchto informačních listů společně s dalšími evropskými advokátními komorami a zkušenými advokáty zabývajícími se trestním právem, s Ministerstvem spravedlnosti ČR, a to pod koordinačním dohledem Rady Evropských advokátních komor (dále „CCBE“).

 

 

Informační listy jednoduchou nicméně komplexní formou popisují práva obviněných v trestním řízení ve všech členských státech Evropské unie a jsou k dispozici ve všech oficiálních jazycích Evropské unie. Informační listy pokrývají následující oblasti:

 

 

Informační listy poskytují velmi užitečný zdroj informací pro osoby podezřelé a obviněné v přeshraničních situacích. Například, občan České republiky, který je stíhán (podezřelý, obviněn) s trestného činu v Německu, může nyní jednoduše zjistit informace o svých právech o průběhu řízení v této zemi. Informační listy jsou také užitečné coby počáteční zdroj informací pro právníky, advokáty, ale i jiné osoby dotčené trestním řízením.

 

 

 

Pozadí vývoje informačních listů

 

 

CCBE získala v listopadu 2009 od Evropské komise grant k projektu s názvem Informační listy o právech obviněných v trestním řízení, který vyžadovat přípravu národních informačních listů o právech obviněných ze všech 27 členských států Evropské unie, a to ve formě, která bude jednoduše srozumitelná laickými osobami (neprávníky).

 

 

Informační listy byly zveřejněny na webovém portálu e-Justice na této adrese:

 

 

Informační listy budou po dobu tří let každým rokem aktualizovány, budou reflektovat případné změny v dotčené trestně-právní úpravě.

 

 

Webový portál Evropské komise e-Justice se zaměřuje na zjednodušení přístupu ke spravedlnosti, a to jak pro občany, tak i komerční subjekty v Evropě.

 

 

 

 

Informační listy:

 

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-cs.do