English

IV. sněm - 2005

Máte-li zájem získat podrobnější informace z průběhu IV. sněmu, obraťte se na sekretariát ČAK, kde je k dispozici Ověřený zápis z průběhu IV. sněmu ČAK. Nahlédnout do něj můžete po předchozí dohodě na tel. čísle 221729032 nebo na e-mailové adrese sekr@cak.cz).