English

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku jako evropský hostující advokát?

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dočasně či příležitostně, může tam působit jako evropský hostující advokát. Při dočasném a příležitostném poskytování právních služeb není český advokát zapisován do seznamu advokátů u Slovenské advokátní komory (tomuto zápisu podléhá pouze ten advokát, který chce na území Slovenska poskytovat právní služby dlouhodobě, bez podstatných přerušení – tj. evropský usazený advokát).

 

Spolupracující advokát

 

Evropský hostující advokát je povinen spolupracovat se slovenským advokátem zapsaným v seznamu slovenských advokátů u Slovenské advokátní komory v případě, že zastupuje účastníka v řízení před soudem, ve kterém musí být účastník řízení zastoupený advokátem anebo ve kterém může být zástupce pouze advokát a při obhajobě obviněného v trestním řízení, jinak není oprávněn účastníka (či obviněného) zastupovat jako advokát. Na adresu tohoto slovenského spolupracujícího advokáta se evropskému hostujícímu advokátovi doručují písemnosti jemu určené.

 

Vzájemnou spolupráci si evropský hostující advokát a slovenský advokát – spolupracující advokát upraví písemnou smlouvou.

 

Předložení dokladů po vyžádání Slovenskou advokátní komorou, soudem či jiným orgánem veřejné moci

 

Pokud je o to požádán Slovenskou advokátní komorou, soudem či jiným orgánem veřejné moci, je evropský hostující advokát povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat právní služby jako advokát na území svého domovského státu. Dále je povinen předložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb na území Slovenska. Pokud by tyto doklady evropský hostující advokát na požádání nedoložil, není oprávněn poskytovat právní služby na území Slovenska.

 

Překlad dokladů do slovenského jazyka

 

Tyto doklady nesmí být, v okamžiku jejich předložení, starší 3 měsíců. Slovenská advokátní komora po českých advokátech nevyžaduje ověřené překlady dokladů (písemností).

 

Omezení při poskytování právních služeb

 

Hostující evropský advokát není oprávněn sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí. Nemá právo hlasovat na sněmu advokátů a být volen do orgánů Slovenské advokátní komory. 

 

Pojištění

 

Je nutné, aby evropský hostující advokát byl pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu; jeho pojištění musí zahrnovat i území Slovenska.