English

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku jako evropský usazený advokát

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dlouhodobě, může tam působit jako evropský usazený advokát.

 

 

 

Zápis u Slovenské advokátní komory a požadované doklady

 

Slovenská advokátní komora zapíše českého advokáta do seznamu evropských usazených advokátů na Slovensku do dvou měsíců od doručení písemné žádosti, ke které je nutno doložit:

 

-          originál potvrzení nebo ověřenou fotokopii potvrzení členského státu, že je evropský advokát zapsán v advokátní komoře, tj. osvědčení o zapsání do seznamu advokátů v České republice

 

-          doklad o profesní zkoušce

 

-          čestné prohlášení, že v České republice není proti advokátovi vedeno žádné trestní ani kárné řízení

 

-          fotokopie pasu

 

-          výpis z trestního rejstříku domovského státu, ze kterého pochází, tj. České republiky (ne starší než 3 měsíce) a výpis z trestního rejstříku Slovenské republiky (ne starší než 3 měsíce)

 

-          adresu sídla na Slovensku, kde bude advokát vykonávat advokacii

 

-          foto 3 x 3,5 cm na průkaz

 

-          pojištění výkonu povolání

 

-          úhrada registračního poplatku ve výši € 600

 

 

 

Úřední překlad dokladů do slovenského jazyka

 

Slovenská advokátní komora po českých advokátech nevyžaduje ověřené překlady dokladů (písemností) do slovenského jazyka.