English

John Marshall Law School

ČAK ve spolupráci s John Marshall Law School, Chicago pořádá každoročně seminář pro mladé advokáty a koncipienty o americkém právu.

Týdenní seminář se koná zpravidla na přelomu listopadu a prosince v Telči. Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského prostředí, zároveň pak prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právních porad, managementu advokátních kanceláří atd. Přednášky zajišťují profesoři z John Marshall Law School, advokáti a další odborníci z praxe z Chicaga. Přednášky probíhají v anglickém jazyce a po zakončení semináře účastníci obdrží certifikát.

 

Pro přesný termín a informace o nadcházejícím ročníku sledujte: 

 

Hodnocení semináře účastníky minulých ročníků:

Online 2020 (Advokátní deník)