English

JUDr. Antonín Mokrý je novým a prvním českým prezidentem CCBE

Česká advokátní komora zažívá dnes slavnostní den, její člen představenstva, advokát JUDr. Antonín Mokrý dosáhl významného mezinárodního postupu. Na dnešním plenárním zasedání v Bruselu byl zvolen prezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE). Jde o významný úspěch v rámci celoevropské advokacie a současně uznání a ocenění českého advokátního stavu a aktivit ČAK na mezinárodním poli.

 

JUDr. Antonín Mokrý není v CCBE žádným nováčkem, na cestu v CCBE se vydal již předtím, než ČR vůbec vstoupila do Evropské unie, a ještě předtím, v 90. letech, sbíral zkušenosti i v jiných advokátních organizacích činných v mezinárodním měřítku, jako je například AIJA nebo UIA. V CCBE šest let působil ve Finančním výboru, byl také členem Výboru pro volný pohyb advokátů a zastával další významné funkce.

 

 

„Zůstávám stále aktivním advokátem a jsem si vědom toho, že skloubit výkon praxe s prací v evropské struktuře je a ještě bude někdy docela náročné. Na druhou stranu je to pro mne jistá výzva, kterou stojí za to absolvovat,“ uvedl u příležitosti svého zvolení JUDr. Antonín Mokrý a dodal své přání: „Chtěl bych, aby rok mého prezidentství proběhl bez nějakých velkých otřesů, pokud jde o politické, ekonomické či společenské události na našem kontinentě. Politika ovlivňuje náš stav ať chceme či nechceme. Opakující se teroristické útoky vyvolávají v určité části politických reprezentací až přehnaně panický stav ohrožení, což pak následně vede ke snahám o omezování práv a svobod občanů a následné ohrožení existence právního státu tak, jak jsme jej dosud znali. Pokud jde o agendy CCBE, je třeba kontinuálně a svědomitě pracovat na agendách, které máme rozpracovány a prosazovat na každém kroku ty principy, které prosazovali všichni moji předchůdci. Zaměřím se zejména připravovanou úmluvu o advokátní profesi, kyberprostor a nástup nových technologií, ochranu osobních údajů, dopady brexitu a další palčivá témata. Každý z prezidentů CCBE odevzdal pro náš společný zájem kus své práce a ani já nechci zůstat v tomto směru něco dlužen.“

 

Česká delegace – zleva: JUDr. Jiří Novák ml., JUDr. Petr Čáp, JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., JUDr. Vladimír Jirousek a JUDr. PhDr. Stanislav Balík – čekala na volbu prezidenta CCBE.

 

Více se o propojení CCBE s prvním českým prezidentem můžete dozvědět v rozhovoru s JUDr. Antonínem Mokrým, který vyjde v posledním letošním čísle Bulletinu advokacie.

 

Nejvýznamnější evropskou advokátní organizací je Rada evropských advokátních komor (CCBE) se sídlem v Bruselu, která zastupuje milion evropských advokátů, a to prostřednictvím svých členů – advokátních komor, celkem ze 45 evropských zemí. CCBE funguje jako spojka mezi Evropskou unií a evropskými národními advokátními komorami, a i proto je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě. ČAK je řádným členem od roku 2004.