English

Kauza spíš pro desku cti aneb: Neznalost zákona (při rychlé nápravě) ČAK omlouvá

Posláním Desky (ne)cti, není pouze informovat o případech vinklaření (pokoutnictví, neoprávněného poskytování právních služeb), ale zejména vinklaření předcházet, vzdělávat, rozšiřovat právní vědomí široké veřejnosti o poslání příslušníků advokátního stavu. Chceme poukázat na případ, který se ČAK povedl vyřešit smírnou cestou, bez nutnosti podávat byť „pouze“ přestupkové oznámení. Je to dobrý příklad, že projekt POZOR NA PRÁVNÍ ŠMEJDY! může být vhodnou prevencí, samozřejmě doprovozenou pochopením a vstřícnou reakcí z vinklaření podezřelé strany.

 

Realitní makléřka si nechala na billboardy umístit reklamu, doprovozenou sdělením o tom, že poskytuje „Komplexní realitní a právní služby“. Dle názoru ČAK lze reklamní text číst tak, že zadavatel reklamy podniká v komplexních realitních a stejně tak v komplexních právních službách. Makléřka po upozornění ze strany ČAK uvedla, že má za to, že reklamní nosič je nutno číst ve vztahu k jejím webovým stránkám, které jsou zde uvedeny. „Zde se lze dočíst, že ony avizované právní služby zajišťují v mém týmu advokáti,“ vysvětlovala.

 

Po připomenutí a výtce ČAK, že od 1.února 2022 je po novele § 52d Zákona o advokacii třetí skutkovou podstatou přestupku zapovězeno i nabízení právních služeb, okamžitě reagovala vstřícně. Vůči Komoře dotyčná realitní kancelář uznala, že zadaný reklamní text, ale i některé obraty na jejím webu, nebyly šťastně zvoleny. Advokáti, kteří s dotyčnou realitní kanceláří spolupracují, se zavázali realitní kanceláři vysvětlit podstatu problému.

 

Díky pochopení obou stran tak Komora tento podnět nesignalizovala přestupkovému orgánu (Ministerstvu spravedlnosti) nebo orgánům činným v trestním řízení, což ostatně nečiní nikdy automaticky, vždy se pokouší nejdříve se domluvit. Judikatura k ust. § 251 Trestního zákoníku (TZ) neoprávněné podnikání, a to i s přihlédnutím k neoprávněnému podnikání v právních službách, je ustálená a obsahově dobře čitelná i právním laikům, kteří se někdy riskantně záměrně nebo naopak s rádoby dobrou vírou pouštějí do podnikání v oboru vyhrazeném pouze osobám předvídaným v ust. § 2 ZA. Stejné platí o výstupech Ministerstva spravedlnosti, jakožto přestupkového orgánu, protože od znovuzavedení přestupku vinklaření letos uplyne již pět let.