English

Martin Šolc byl jako první středoevropan zvolen do čela Mezinárodní advokátní komory (IBA)

Martin Šolc, zakládající partner přední české advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (KŠB), dosáhl bezprecedentního úspěchu na poli světové advokacie. Ve Washingtonu byl zvolen prezidentem Mezinárodní advokátní komory (IBA), a s účinností od 1. ledna 2017 tak bude historicky prvním zástupcem zemí střední a východní Evropy, který stane v čele největší světové organizace v oboru advokacie.

 

International Bar Association (IBA) je profesní organizací, která sdružuje 201 národních advokátních komor, včetně České advokátní komory, a přímo či prostřednictvím členství kanceláří více než sto tisíc individuálních členů. Martin Šolc, který působí od roku 2015 v roli   viceprezidenta IBA, bude v letech 2017–2018 zastávat v IBA nejvýznamnější pozici. Převezme ji po dosavadním prezidentovi, americkém advokátovi Davidu W. Rivkinovi. O novém vedení organizace rozhodla ve čtvrtek 22. září 2016 na výroční konferenci ve Washingtonu Rada IBA hlasy advokátních komor i jednotlivých členů.

 

 

„Velmi si cením důvěry, kterou mi Rada IBA svou volbou vyjádřila. Své zvolení do funkce prezidenta organizace chápu jako ocenění své více než pětadvacetileté práce pro IBA a zároveň jako potvrzení, že česká či středoevropská advokacie je vnímána jako aktivní součást globální profese,“ uvedl po svém zvolení Martin Šolc.

 

Martin Šolc se z pozice prezidenta IBA hodlá vedle propagace myšlenky vlády práva zasadit o určité změny ve fungování organizace, například jím prosazované zvýšení dostupnosti konferencí a seminářů pro širší okruh posluchačů prostřednictvím online přístupů. IBA by podle Martina Šolce měla do budoucna rovněž zformovat pracovní skupinu se zaměřením na otázky bezpečnosti dat spravovaných advokáty a s cílem zavedení globálních standardů v tomto směru.

 

„Martinovi srdečně gratuluji jménem svým i jménem České advokátní komory k historickému úspěchu. Zástupce české advokacie doposud nikdy v našem oboru nezastával vyšší post. Martin v rámci svého dosavadního působení v IBA nezapomněl odkud přišel, a myslím, že i díky němu mají čeští právníci v mezinárodním měřítku velmi dobrou pověst. Věřím, že na svém postu uspěje a zanechá za sebou nesmazatelnou pozitivní stopu,“ komentoval volbu Martin Vychopeň, předseda představenstva České advokátní komory.

 

Martin Šolc je dlouhodobě jedním z nejrespektovanějších advokátů v České republice, se specializací především na poradenství při fúzích a akvizicích a restrukturalizacích firem a na právo obchodních společností. V letech 2007 a 2011 získal titul Právník roku v oblasti obchodního práva a mezinárodní ratingové publikace hodnotící trh právních služeb jej označují za předního právníka pro oblast korporačního práva a fúzí a akvizic v ČR.

 

IBA (se sídlem v Londýně) je největší a nejvýznamnější globální organizací advokacie. Byla založena v roce 1947 skupinou 37 národních advokátních organizací. Vznikla krátce po založení Organizace spojených národů a vůdčí myšlenkou jejích zakladatelů bylo, aby se v poválečné době stala jakousi obdobou OSN pro právnická povolání. IBA ročně pořádá více než 60 konferencí; její výroční konference se pravidelně účastní více než 5000 advokátů. Letošní konferenci ve Washingtonu otevřela svým projevem prezidentka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagarde, mezi řečníky se kromě řady ministrů současné americké administrativy zařadili také expředseda Fedu Ben Bernanke, bývalý ředitel FBI Robert Mueller či někdejší ministr zahraničních věcí USA, generál ve výslužbě Colin Powell.

                                                    

                                                                   

Profesní životopis JUDr. Martina Šolce:

 

Martin Šolc se narodil v roce 1953 v Ostravě. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1982 získal titul JUDr. V letech 1980 – 1982 působil jako advokátní koncipient v AP Sokolov a advokátem se stal v roce 1982. Do roku 1990 zde pak působil i jako advokát.

 

Od roku 1990 je advokátem azakládajícím partnerem (Kocián Šolc Touška, později přejmenováno na Kocián Šolc Balaštík, Praha, nyní Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.).

 

Specializuje se na fúze a akvizice, právo obchodních společností včetně koncernového práva a restrukturalizace. Hovoří plynně anglicky, německy, polsky, částečně slovensky.

 

V letech 1990 – 1993 byl místopředsedou ČAK, v roce 1994 předsedou ČAK a v letech 1990 – 2002 členem představenstva České advokátní komory.

 

Publikoval a publikuje řadu článků v odborných periodicích, např. v Bulletinu advokacie, Právním rádci, International Financial Law Review, International Corporate Law, The Lawyer, The European Lawyer.  Je rovněž spoluautorem několika publikací zejména se zaměřením na fúze a akvizice a korporační právo v ČR.

 

V roce 2007 a 2011 získal titul Právník roku v kategorii obchodní právo (celojustiční soutěž organizovaná Českou advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ, pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a dalších právnických profesních organizací).

 

Mezinárodní ratingové instituce hodnocení trhu právních služeb Chambers Europe, IFLR 1000, Who’s Who Legal, Legal 500 Martina Šolce uvádějí jako předního českého experta v oblastech fúzí a akvizic, korporačního práva a restrukturalizací.

 

Dosud zastávané funkce v IBA:

 

 • člen rady IBA (Member of the IBA Council) (od 1990)
 • člen představenstva (Member of the Management Board) (2003 – 2010)
 • spolupředseda (východo)evropského fóra (Co-Chair of the (Eastern) European Forum)(1998 –2000)
 • člen rady v sekci obchodního práva (Council Member of the Section on Business Law) (2001 – 2002)
 • člen ústavního výboru (Member of the Constitution Committee)
 • předseda prozatímní Komise vnitřních záležitostí komory (Chair of the interim Bar Issues Commission) (2004)
 • místopředseda Divize Public & Professional Interest (Chair, Public & Professional Interest Division) (2005 – 2006)
 • předseda Divize Public & Professional Interest (Chair, Public & Professional Interest Division) (2007 – 2008)
 • spolupředseda Institutu lidských práv (Co-Chair, Human Rights Institute) (2009 – 2010)
 • místopředseda revizního výboru 2 (Vice-Chair, IBA Review Committee 2) (2011 –2012)
 • generální tajemník IBA (IBA Secretary-General) (2013 – 2014)
 • viceprezident IBA (IBA Vice-President) (2015 –2016)