English

Mezinárodní vztahy – Evropská unie – Instituce EU

Hlavní orgány:

 

  • Evropská rada

http://www.european-council.europa.eu/the-institution?lang=cs

 

  • Rada Evropské unie

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_cs

 

  • Evropská komise

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

 

  • Evropský parlament

http://www.europarl.europa.eu/news/cs

 

  • Soudní dvůr Evropské unie

http://curia.europa.eu/

-          Judikatura - formulář k vyhledávání:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

-          Řízení před Tribunálem a Soudním dvorem Evropské unie – dokumenty ke stažení zde

 

  • Evropská centrální banka

http://www.ecb.int/ecb/html/index.cs.html

 

  • Účetní dvůr Evropské unie

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home

 

 

Poradní orgány:

Hospodářský a sociální výbor

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.cs.home

Výbor regionů

http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

 

Jiné orgány:

Evropská investiční banka

http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en&

Evropský veřejný ochránce práv

http://www.ombudsman.europa.eu/cs/home.faces

Evropský inspektor ochrany údajů

https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

Eurojust

www.eurojust.europa.eu

Europol

www.europol.europa.eu

 

Stálá zastoupení advokátních komor v Bruselu:

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu

Stálé zastoupení Španělské advokátní komory v Bruselu

Stále zastoupení francouzské Národní rady advokátních komor v Bruselu

Stále zastoupení advokátních komor Spojeného království v Bruselu

Stálé zastoupení advokátní komory Anglie a Walesu

Stálé zastoupení Italské advokátní komory v Bruselu