English

NÁPOVĚDA - JAK ZÍSKAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE ADVOKÁTA NEBO KONCIPIENTA

Přihlašovací údaje se skládají z Uživatelského jména a Hesla.

 

Uživatelské jméno si sestaví každý advokát nebo koncipient sám a to na základě svého registračního či evidenčního čísla.

 

Uživatelské jméno advokáta začíná velkým písmenem A a pak následuje jeho 5-ti místné číslo včetně nul zleva.

Příklady (fiktivní):

advokát číslo 11 má Uživatelské jméno A00011

advokát číslo 70011 má Uživatelské jméno A70011

 

Uživatelské jméno koncipienta začíná velkým písmenem K a pak následuje jeho 5-ti místné číslo včetně nul zleva.

Příklady (fiktivní):

koncipient číslo 11 má Uživatelské jméno K00011

koncipient číslo 70011 má Uživatelské jméno K70011


Heslo advokáta nebo koncipienta je 6-ti místná náhodná kombinace malých písmen a číslic.

Heslo bylo sestaveno ČAK a uživatel ho nemůže změnit. V případě uniknutí hesla sestaví ČAK heslo nové.

 

Heslo získáte tak, že při prvním přihlášení kliknete na:  Zaslat heslo na e-mail.

Otevře se nová obrazovka, kde vyplníte své Uživatelské jméno (viz výše) a kliknete na Odeslat.

Počítač Vám omažitě zašle Vaše heslo na mailovou adresu, kterou máte uvedenu v Matrice ČAK.

Pokud napíšete Uživatelské jméno chybně, nebo jste dosud Matrice nenahlásili  mailovou adresu, nebo je stará či špatná, nebude Vám heslo zasláno.

 

Proto doporučujeme, abyste si před 1. přihlášením ověřili své údaje v Seznamu advokátů na těchto stránkách.

 

Zvolený postup přidělování hesel je sice komplikovanější při 1. přihlášení, zajišťuje však autentičnost mailových adres a nezpůsobuje obtěžování maily či dopisy těch uživatelů, kteří heslo nechtějí.


Oznámení mailové adresy Matrice ČAK má kromě možnosti získání hesla i další výhody. Například regionální zástupci využívají mailové adresy z Matriky pro informování o akcích v regionu.