English

Návrh pořadu jednání sněmu

Představenstvo České advokátní komory navrhuje následující pořad jednání sněmu:

 

 

 

 1. Zahájení sněmu
 2. Zpráva o počtu přítomných advokátů
 3. Volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu
 4. Schválení pořadu jednání
 5. Zahájení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory
 6. Úvodní slovo předsedy České advokátní komory
 7. Vystoupení hostů
 8. Zpráva předsedy České advokátní komory
 9. Zpráva předsedy kontrolní rady České advokátní komory
 10. Zpráva předsedy kárné komise České advokátní komory
 11. Zpráva předsedy odvolací kárné komise České advokátní komory
 12. Zpráva předsedy zkušební komise České advokátní komory
 13. Projednání návrhů, předkládaných sněmu ke schválení představenstvem České advokátní komory
 14. Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů, pokud budou předloženy sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komory
 15. Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory
 16. Obecná rozprava
 17. Zpráva návrhové komise
 18. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy
 19. Zpráva volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory
 20. Ukončení pracovní části sněmu