English

Návrhy usnesení 7. sněmu ČAK

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komoryjsou publikovány návrhy na usnesení 7. sněmu ČAK:

 

  • Usnesení sněmu České advokátní komory, kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/2005 Věstníku, o fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory
  • Usnesení sněmu České advokátní komory, kterým se mění jednací řád sněmu České advokátní komory
  • Usnesení sněmu České advokátní komory, kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory
  • Usnesení sněmu České advokátní komory, kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory
  • Usnesení sněmu České advokátní komory, kterým se mění stálý volební řád České advokátní komory

 

Úplná znění návrhů na usnesení 7. sněmu ČAK naleznete v přiložených dokumentech níže.