English

Nové ID průkazy: Výměna pokračuje až do 31.12.2011, Rezervujte si termín

Nové advokátní průkazy zavedl do praxe zákon o advokacii č. 219/2009 Sb.  Česká advokátní komora je od začátku připravovala tak, aby fungovaly nejen jako identifikace u soudů a ve věznicích při návštěvách klientů (nejen v ČR, ale v rámci celé EU), ale aby je šlo využít jako bezpečné úložiště nejrůznějších certifikátů v budoucnu potřebných např. pro vzdálený přístup do agendy ČAK, do soudních spisů atd.

 

Výměna více než deseti tisíc kusů advokátních papírových průkazů (+ dalších tří tisíc koncipientských) za moderní elektronické karty s kontaktním i bezkontaktním čipem a s co nejvyšší mírou zabezpečení údajů na kartě obsažených, si vyžádala rozsáhlou organizační přípravu. Z důvodu bezpečnosti celého procesu tisku, výroby a vydávání ID průkazů si ČAK musela ve výběrovém řízení pořídit veškerou nutnou techniku a vyškolit pracovníky odboru matriky ČAK v Praze v Brně.

 

Od 1. 1. 2011 jsou průkazy plynule denně vydávány, v dubnu 2011 byla dokonce rozšířena vydávací doba průkazů, advokáti se k výměně objednávají prostřednictvím rezervačního formuláře, v hojném počtu se dostavovali i v době letních dovolených. 

 

Přesto se nyní ukazuje, že z důvodů kapacitních - technických i personálních – výměnu zbývajících průkazů nelze v zákonné lhůtě provést (k polovině srpna 2011 bylo vyměněno již více než 9 tisíc průkazů!).

 

Předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň proto oslovil vysvětlujícím dopisem předsedy všech krajských a vyšších soudů v ČR a generálního ředitele Vězeňské služby (a jejich prostřednictvím i všechny podřízené složky) se žádostí, aby po přechodnou dobu – do 31. 12. 2011 – tolerovali advokátům používání průkazů papírových.

 

Vedení ČAK doufá, že zdvořilá žádost bude vyslyšena. Prozatím nejsou známy žádné informace, že by na některém justičním pracovišti působili advokátům z tohoto důvodu potíže.

 

Vedení ČAK však apeluje na všechny advokáty a advokátní koncipienty, kteří výměnu průkazů dosud neabsolvovali, aby tak urychleně přes rezervační formulář (https://cak.cz / úvodní stránka /banner Advokátní průkazy) učinili.

 

icha