O nás

Česká advokátní komora (ČAK) je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů, zřízenou zákonem č. 86/1996 Sb., o advokacii (v platném znění). Komora je právnickou osobou a vykonává veřejnou správu na úseku advokacie.

 

Komora sídlí v Praze, pobočka ČAK sídlí v Brně. Pobočka zejména zajišťuje působnost Komory pro evropské advokáty a advokáty se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty.