English

Ochrana osobních údajů a práva na soukromí

Kurz Ochrana osobních údajů a práva na soukromí je k dispozici širší veřejnosti v českém jazyce na http://help.elearning.ext.coe.int/

 

POZOR: Před zapsáním do e-learningového kurzu je třeba učinit registraci na internetových stránkách HELP do tzv. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, což je webová aplikace, která umožňuje využívat online výukové možnosti). Poté Vám systém umožní zápis do vybraného kurzu. Emailem Vám bude potvrzeno zapsání do kurzu.