English

Odvod do sociálního fondu

Výše odvodu advokáta do sociálního fondu Komory za rok 2022 činí

a) 500 Kč,

b) 250 Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu 2022,

c) odvod neplatí advokáti, kterým byl pozastaven výkon advokacie.

 

Odvod je splatný do 20. ledna 2022.

 

Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 20. lednu 2022, je odvod splatný do jednoho

týdne ode dne zápisu.

 

Výše a splatnost příspěvku na činnost Komory a odvodu do sociálního fondu Komory se

vztahuje rovněž na usazené evropské advokáty a advokáty zapsané do seznamu advokátů

podle § 5a zákona o advokacii.