English

OVĚŘOVACÍ KNIHY

Knihy o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen „Knihy“) vydává odbor matriky a pobočka

ČAK v Brně. 

 

Pro vydání, výměnu, vrácení a opětovné vydání knih je třeba se vždy z kapacitních důvodů objednat (platí pro vydávání knih v Praze).

 

Vydání 1. knihy

 

Pro vydání první knihy je třeba předložit:

  • žádost (ke stažení ZDE), kterou lze zaslat e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou
  • podpisový vzor s úředně ověřeným podpisem (ke stažení ZDE)

 

Podpisový vzor se předkládá pouze před vydáním první knihy, nebo v případě změny jména,

popř. podpisu. Při změně příjmení je kromě podpisového vzoru potřeba předložit knihu pro

provedení změny.

 

Výměna

 

Pro vrácení či výměnu knihy je třeba předložit: 

  • žádost (ke stažení ZDE), kterou lze zaslat e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou

 

Cena jedné knihy je stanovena na 3630,- Kč včetně DPH. Platby ve prospěch České advokátní komory, včetně úhrad za knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, prosíme provádět bezhotovostně

 

 

Na základě předem zaslané žádosti obdrží advokát fakturu se všemi potřebnými údaji o úhradě. Knihu si může převzít pouze advokát osobně nebo jeho zmocněnec na základě prosté plné moci.

 

Úřední hodiny pro vydávání knih

Praha, Národní 16, Kaňkův palác – Nádvorní budova, Národní:

Pondělí - Čtvrtek: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Pátek: 8.00 - 12.00 

 

Brno, nám. Svobody 84/15:

Pondělí - Čtvrtek: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Pátek: 8.00 - 12.00 

 

Informace o vydávání knih

Praha: tel: 273 193 227 – Klára Sanders, email: sanders@cak.cz

Brno: tel: 513 030 112 – Jana Tomečková, email: tomeckova@cak.cz

 

Přílohy: