English

Plenární zasedání CCBE 2018

Plenární zasedání CCBE 2018: Je zvykem, že se vždy jedno z Plenárních zasedání koná v zemi aktuálního prezidenta CCBE a toto zasedání bývá nejvýznamnější událostí CCBE s tím, že organizace (včetně doprovodných akcí) se ujímá místní advokátní komora. Letošní rok tak s ohledem na prezidentství JUDr. Mokrého připadl na Českou republiku. ČAK plně podpořila uskutečnění zasedání CCBE v Praze a veškeré organizace se ujal Odbor MEZ.

 

První den 16. května 2018 byl zahájen jednáním pracovních výborů CCBE, které se uskutečnily v sídle ČAK, v Kaňkově paláci. Zasedal zde Výbor pro IT právo, Finanční výbor, Výbor pro budoucnost advokátní profese a advokátních služeb a Výbor pro vzorový etický kodex. Následující den 17. května 2018 pokračovala celodenní jednání dalších 10 výborů a pracovních skupin CCBE, a to v hotelu Sheraton.

 

Po skončení pracovní části dne se účastníci na pozvání ČAK sešli na společenském večeru v Anežském klášteře, který zahájil předseda ČAK, JUDr. Vladimír Jirousek historickým exkurzem. Účastníkům byla též zpřístupněna dlouhodobá expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě, která se setkala s velkým ohlasem.

 

V pátek dne 18. května 2018 se uskutečnilo vlastní celodenní Plenární zasedání CCBE v Národním domě na Vinohradech. Mezi pozvanými řečníky vystoupil JUDr. Michal Bobek, Ph.D., generální advokát Soudního dvora Evropské unie, doc. Pavel Svoboda, poslanec Evropského parlamentu a předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu a v odpoledním bloku dále JUDr. Martin Šolc, prezident Mezinárodní advokátní komory (IBA) a pan Wiebe De Vries, prezident Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA).

 

Třídenní jednání bylo zakončeno slavnostní gala večeří v Českém muzeu hudby na Malé straně.

 

Pozitivní ohlasy byly zaznamenány i z řad jednotlivých delegací, a i samotného CCBE - všichni ohodnotili Plenární zasedání v Praze jako jedno z nejlepších v historii. Jedná se tak o další velký mezinárodní úspěch ČAK. Přeložený děkovný dopis CCBE i písemné vyjádření některých delegací naleznete níže v příloze.

 

Na stažení: