Pobočka ČAK Brno

KLEINŮV PALÁC, nám. SVOBODY 84/15; 602 00 BRNO

JUDr. Irena Schejbalová

311

513030111 brno@cak.cz
sekretariát 311 513030111 brno@cak.cz
Iveta Hoskovcová 311 513030111 hoskovcova@cak.cz 
Jana Tomečková 312 513030112 tomeckova@cak.cz 
Marcela Ridlová 314 513030114 ridlova@cak.cz 
Mgr. Lenka Danilišin 315 513030115 danilisin@cak.cz 
Jaroslava Došková 313 513030113 doskova@cak.cz
Gabriela Hladká 318 513030118 hladka@cak.cz
Mgr. Miloslav Čejka 319 513030119 cejka@cak.cz 

JUDr. Fedor Chomča

325

513030125

chomca@cak.cz