English

Podmínky přijatelnosti stížností k ESLP

V českém jazyce jsou k dispozici i výukové materiály ke kurzu Podmínky přijatelnosti stížností k ESLP, které naleznete zde: http://help.elearning.ext.coe.int/course/index.php?categoryid=246

 

POZOR: Před zapsáním do e-learningového kurzu je třeba učinit registraci na internetových stránkách HELP do tzv. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, což je webová aplikace, která umožňuje využívat online výukové možnosti). Poté Vám systém umožní zápis do vybraného kurzu. Emailem Vám bude potvrzeno zapsání do kurzu.