English

Pojistné smlouvy

Česká advokátní komora spolupracuje v oblasti pojištění s pojišťovací makléřskou společností WI-ASS ČR.

 

 

 

Informace k převzetí části pojistného kmene společnosti Generali Pojišťovna a.s. společností Česká pojišťovna a.s. a jejímu přejmenování na Generali Česká pojišťovna a.s.

21. 12. 2019 došlo k převzetí části pojistného kmene Generali Pojišťovny a.s. (vč. Rámcové pojistné smlouvy ČAK) společností Česká pojišťovna a.s., která současně změnila firmu na Generali Česká pojišťovna a.s.

Po převzetí části pojistného kmene jak uvedeno shora je pojistitelem Rámcové pojistné smlouvy ČAK Generali Česká pojišťovna a.s.

Další informace naleznete v přiloženém Informačním dokumentu.

 

V případě jakýchkoli dotazů ve věci níže uvedených pojistných produktů se můžete obracet přímo na specialisty WI-ASS ČR na těchto kontaktech: https://www.wiass.cz/kontakt

Pro případ potřeby hlášení škodních událostí, nastínění postupu v této věci a pro potřebné formuláře, kontaktuje prosím specialisty likvidace škod: https://www.wiass.cz/hlaseni-skod

 

 

Rámcové pojistné smlouvy

 

 

Hromadné pojištění profesní odpovědnosti advokátů:

Generali Česká pojišťovna, a.s.  (od 1. 1. 2002)

Dodatek č. 31 – plné znění pojistné smlouvy k 1.1.2022

 

Starší dokumenty (pojistná smlouva a dodatky Generali , jakož i znění pojistné smlouvy u Kooperativa pojišťovny, a.s. v období před 31.12.2001) jsou v Archivu pojistných smluv

 

 

 

Profesní pojištění advokátů k bezplatnému poskytování právních služeb:

Generali Česká pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2018

Generali Pojišťovna_Dodatek č. 5 k PS 2942318698 ČAK - bezplatné poskytování právních služeb (úplné znění)

Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI

 

 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ČAK jako profesní organizaci včetně odpovědnosti při výkonu veřejné moci:

Generali Česká pojišťovna a.s.

- od 1. 7. 2019

Generali pojišťovna_PS č. 2964627406

 

 

 

Pojištění profesní odpovědnosti mediátorů (advokátů):

Generali Česká pojišťovna a.s.

Postoupení smlouvy GČP

– od 1. 8. 2015:

Generali Pojišťovna_Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 - pojištění advokátů - mediátorů

 

– od 1. 1. 2014:

Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1

Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2

Generali Pojišťovna_DPP OP 17 MED_Příloha 3

Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4

Generali Pojišťovna_Dotazník pro pojištění profesní odpovědnosti

WI-ASS ČR_Změny v pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů od 1. 1. 2014

WI-ASS ČR_Přehled pojištění profesní odpovědnosti zapsaných mediátorů

 

 

 

Pojištění profesní odpovědnosti rozhodců (advokátů):

Generali Česká pojišťovna a.s. (od 1. 8. 2014)

Postoupení smlouvy GČP

Generali Pojišťovna_Rámcová smlouva č. 29 P 35 - pojištění advokátů - rozhodců

Generali Pojišťovna_VPP O 2014_01_ Příloha 1

Generali pojišťovna_ZPP OP 2014_01_Příloha 2

Generali Pojišťovna_DPP OP 19_Příloha 3

Generali Pojišťovna_Informace pro klienta_Příloha 4

Generali Pojišťovna_Sazebník administrativních poplatků_Příloha 5

 

 

 

Náhrada nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla:

Česká kancelář pojistitelů  (od 1 .7. 2009)

Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Informace: Přistoupení k Dohodě o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

 

 

 

Spolupráce v pojištění odpovědnosti zaměstnanců při výkonu zaměstnání:

Generali Česká pojišťovna a.s.  (od 1. 4. 2014)

 

Původní pojistné smlouvy sjednané dle podmínek Generali pojišťovny a.s. na základě Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti zachovány, pouze se změnou pojistitele z Generali pojišťovny a.s. na Generali Českou pojišťovnu a.s.

 

Nové pojistné smlouvy jsou uzavírány s Generali Českou pojišťovnu a.s. za zvýhodněných cenových i rozsahových podmínek pro advokáty v pracovním poměru, advokátní koncipienty, ostatní zaměstnance advokátů a advokátních kanceláří i zaměstnance ČAK.

 

 

Společnost WI-ASS ČR je Vám plně k dispozici i v oblasti řešení požadavků v ostatních pojistných produktech, např.

Pojištění vozidel

Pojištění majetku kanceláří a obecné odpovědnosti

Pojištění soukromého majetku

Pojištění přerušení provozu z důvodu pracovní neschopnosti

Cestovní pojištění

Životní pojištění

a další

 

 

Datum aktualizace: 16. 4. 2020