English

POZASTAVENÍ, VYŠKRTNUTÍ

Pozastavení výkonu advokacie

 

Vznikne-li advokátovi překážka ve výkonu advokacie (§9 odst.1 ZA), oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).

 

Pokud překážka pomine, advokát písemně požádá Komoru o zaktivnění s uvedením data účinnosti.

 

 

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

 

Pokud chce advokát požádat o vyškrtnutí ze seznamu advokátů (§7b odst. 1 písm. g) zašle žádost (žádost ke stažení ZDE) opatřenou úředně ověřeným podpisem. Žádost může být doručena osobně a podepsána před pověřeným pracovníkem odboru matriky.

 

Zemře-li advokát, je vyškrtnut k datu úmrtí na základě předloženého dokladu (úmrtní list, smuteční oznámení).