English

Pozvánka na exkluzivní mezinárodní konferenci THE EUROPEAN CIRCUIT v Praze

21. - 22. září 2023

 

Ve dnech 21. - 22. září 2023 se v Praze uskuteční prestižní mezinárodní výroční konference The European Circuit, organizovaná ve spolupráci s Českou advokátní komorou.

 

The European Circuit of the Bar of England and Wales (https://www.europeancircuit.com/) se sídlem v Londýně byl zřízen v roce 2001 advokátní komorou „Bar Council of England and Wales“, která sdružuje 17 000 advokátů – tzv. barristerů v Anglii a Walesu.

Členství v European Circuit je však otevřeno nejen barristerům, ale i soliciterům, právníkům a akademikům. Aktuálně sdružuje přes 120 členů, a to nejen z Velké Británie a Irska, ale i z dalších zemí jako je Belgie, Itálie, Lucembursko, Francie a Německo. Územní působnost je shodná s působností Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

 

Cílem nadcházející mezinárodní konference v Praze je dosáhnout živé diskuse o tématech, která zajímají advokáty napříč jurisdikcemi (zaměření konference je proto záměrně velmi široké a bude zahrnovat problematiku životního prostředí, arbitráže, otázky umělé inteligence apod.) a zároveň umožnit navázaní hlubších vztahů a vazeb mezi zúčastněnými advokáty z celé Evropy. Proto zahrnuje i bohatý společenský program, včetně exkluzivní recepce na Britském velvyslanectví v Praze.

 

Během společně stráveného času tak budou mít čeští a zahraniční advokáti dostatečný čas pro networking. I z tohoto důvodu je stanovena jednotná cena pro celý dvoudenní program. Pro české advokáty však byla vyjednaná speciální snížená sazba ve výší 240 EUR, která odpovídá pouze nákladům na gala večeři, recepci na Britském velvyslanectví a občerstvení během konference. Jedná se cca o poloviční cenu oproti ostatním účastníkům (550 EUR).

 

Jednotný konferenční poplatek pro české advokáty ve výši 240 EUR zahrnuje:

 

Čtvrtek, 21. září:

• 15:00 – 18:00 Odborná konference v Hotelu Grand Bohemia s občerstvením

• 19:00 Recepce na Britském velvyslanectví v Praze

 

Pátek, 22. září:

• 8:30 Fakultativní návštěva Městského soudu v Praze

• 11:30 -17:30 Odborná konference v Hotelu Grand Bohemia s občerstvením

• Oběd v hotelu Grand Bohemia

• 19:30 Gala večeře v Obecním domě

 

Pracovním jazykem bude angličtina (konference nebude tlumočena).

 

Podrobný program konference bude k dispozici v nejbližší době.

 

Zájemci se mohou již registrovat na webové adrese: https://ti.to/the-european-circuit/conference-2023

 

Jak sdělili organizátoři konference, již v této chvíli zaznamenali velký zájem zahraničních advokátů o účast na této prestižní akci - a to nejsen s ohleden na participaci předsedy The Bar Council Nicka VinealaKC a předsedkyně The Bar of Ireland Sary Phelan SC. Oba zmínění vystoupí společně s předsedou ČAK JUDr. Robertem Němcem v úvodním panelu zaměřeném na právní stát.

 

Společná konference European Circuit a ČAK je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi ČAK a Bar Council, která byla formálně stvrzena podpisem Memoranda o porozumění mezi Bar Council a ČAK dne 25. února 2021. ČAK se tehdy stala první advokátní komorou na světě, která takovéto memorandum po Brexitu s Bar Council of England and Wales podepsala!

 

 

Nadcházející konference je tak projevem vzájemné úcty a přízně a příležitostí k prohloubení vazeb, jak na institucionální úrovní mezi advokátními komorami, tak, a to především, mezi zúčastněnými advokáty.

 

Pro případné dotazy můžete využít emailovou adresu: indruchova@cak.cz (JUDr. Eva Indruchová, odborná konzultantka pro mezinárodní vztahy)