English

PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ

Přerušení právní praxe

 

Při přerušení praxe advokátního koncipienta musí trvat pracovní poměr. Přerušení nastává pouze v případě, že advokátní koncipient pobírá peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, nebo je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. K přerušení praxe je třeba doložit:

  • žádost o přerušení praxe, ke stažení ZDE
  • kopie žádosti o PPM, kopie dokladu o pobírání RP, kopie neschopenky

 

Zánik přerušení je třeba písemně oznámit.

 

Pozastavení právní praxe

 

Při pozastavení praxe advokátního koncipienta musí trvat pracovní poměr. Pozastavit právní praxi lze např. z důvodu zahraniční stáže. K pozastavení praxe je třeba doložit:

  • žádost o pozastavení (s úředně ověřeným podpisem), ke stažení ZDE

 

Zánik pozastavení je třeba písemně oznámit.