English

Přihlaste se na 10denní intenzivní kurzy o právu EU v Trevíru pro koncipienty

12. - 21. června a 27. listopadu - 6. prosince 2023

 

Akademie evropského práva (ERA)

 

ve spolupráci s

 

Českou advokátní komorou

 

Vás zvou k účasti na

 

YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY

 

ERA ve spolupráci s 9 partnerskými advokátními komorami a vzdělávacími advokátními institucemi organizuje 10denní intenzivní vzdělávací kurzy pro advokátní koncipienty zaměřené na osvojení si práva EU. V rámci projektu financovaného Evropskou komisí se uskuteční 4 kurzy v průběhu let 2023 – 2024 a celkem se kurzů zúčastní 120 koncipientů ze všech partnerských zemí.

 

Kurzy budou zaměřené na praxi a budou využívat různých vzdělávacích forem. Věnovat se budou základům práva EU a řízení před SDEU, ochraně základních práv v Evropě, ochraně osobních údajů a ochraně soukromí, problematice právního státu a advokacie v Evropě (etika, mlčenlivost, volný pohyb advokátů, budoucnost advokacie v Evropě). Kurz bude probíhat v sídle ERA v městě Trevír v Německu. V rámci kurzu účastníci rovněž absolvují návštěvu Soudního dvora EU v Lucemburku a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

V roce 2023 Vám nabízíme tyto termíny:

 

Termín letního kurzu 12.6.2023 - 21.6.2023

Tento termín je JIŽ OBSAZEN, nehlaste se prosím, děkujeme za pochopení

 

Termín zimního kurzu 27.11.2023 - 6.12.2023

Tento termín je JIŽ OBSAZEN, nehlaste se prosím, děkujeme za pochopení

 

Každého kurzu se mohou za ČAK zúčastnit 2-3 advokátní koncipienti. Účast je financována Evropskou komisí společně s Českou advokátní komorou. Ubytování během celého programu hradí ERA, včetně polopenze. Účastník obdrží příspěvek na cestovní náklady ve výši 330 EUR, cestu si zařizuje sám. V případě Vašeho zájmu kontaktujte odbor mezinárodních vztahů (slovackova@cak.cz).