English

První česko-slovenský distanční e-learningový kurz HELP Rady Evropy

Díky zapojení České advokátní komory do Evropského programu vzdělávání pro právníky v oblasti lidských práv HELP Rady Evropy se advokáti z České republiky a Slovenska mohli zúčastnit a absolvovat distanční e-learningový kurz na téma ochrana osobních údajů a práva na soukromí.

 

Kurz proběhl pod vedením JUDr. Jiřího Nováka a ve spolupráci se Slovenskou advokátní komorou (SAK). Byl pořádán pro 30 účastníků, 15 účastníků z ČAK a 15 účastníků ze SAK, zcela zdarma a v českém jazyce. Jednalo se o historicky první kurz HELP ve 28 Rady Evropy, kterého se účastnili advokáti dvou zemí EU.

 

Distanční kurz byl zahájen seminářem, tzv. Kick Off, 13. ledna 2017 v Brně v prostorách kanceláře Veřejné ochránkyně práv a skončil 31. března 2017, tj. do tohoto data měli účastníci vyplnit závěrečný test, aby mohli, v případě jeho úspěšného absolvování, obdržet originální certifikát od Rady Evropy.

 

Předávání certifikátů úspěšným českým absolventům kurzu proběhlo na České advokátní komoře dne 19. května 2017 v prostorách Kaňkova paláce. Advokáti obdrželi certifikáty z rukou JUDr. Petra Poledníka, místopředsedy ČAK za účasti národního tutora kurzu JUDr. Nováka a zástupkyně mezinárodního odboru ČAK. Advokáti vyhodnotili distanční e-learningový kurz jako velmi přínosný, a to vzhledem k aktuálnosti tématu kurzu a ocenili především možnost studia se vzdáleným přístupem, který advokátům maximálně šetří čas a překlad kurzu do českého jazyka.