English

Rámcový program 5. sněmu ČAK

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

 

představenstvo České advokátní komory svolává 5. sněm České advokátní komory na den 16. října 2009 v Praze. Na sněm jste srdečně zváni.

 

Místo konání sněmu: Kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany

Dopravní spojení: trasa metra B – stanice Vysočanská

doprava autem – viz mapka na webových stránkách hotelu – www.cchp.cz, rubrika Kontakt

 

 

Rámcový program sněmu

(bude upřesněn ve zvláštním sněmovním BA č. 9/2009)

 

8.00 – 12.00 Prezence účastníků sněmu

9.00 – 17.00 Pracovní jednání sněmu

• zahájení sněmu

• zpráva o počtu přítomných advokátů

• schválení pořadu jednání sněmu

• volba předsednictva sněmu a jednotlivých komisí sněmu (volební, mandátová, návrhová)

• úvodní slovo předsedy ČAK

• vystoupení hostů

• zahájení voleb do orgánů Komory (představenstvo, kontrolní rada, kárná komise) v průběhu pracovní části sněmu (cca 11 až 13 hodin)

• vystoupení předsedy kontrolní rady

• vystoupení předsedy kárné komise

• vystoupení předsedy zkušební komise

• předložení návrhů jednotlivých usnesení sněmu, návrhy na usnesení z pléna, rozprava k jednotlivým návrhům s následujícím hlasováním o jednotlivých návrzích

• ukončení voleb

• obecná rozprava

• zpráva návrhové komise

• zpráva volební komise o výsledku voleb do orgánů Komory

• zakončení pracovní části sněmu

 

20.00 Společenská část sněmu