English

Redakční rada Bulletinu Advokacie

Redakční rada bulletinu advokacie

JUDr. Petr Toman, LL.M.

předseda redakční rady

 

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

 

Prof., prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.

Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, Právnická fakulta MU, vedoucí ústavu mezinárodního

práva Univerzita Collegium Humanum, Polsko, Fakulta právnická ZČU, advokát 

 

prof. JUDr. Jan Dědič

člen Vědecké rady VŠE Praha

 

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Právnická fakulta UK

 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Právnická fakulta UK

 

JUDr. Vojen Güttler

Ústav státu a práva AV ČR

 

JUDr. Vladimír Jirousek

expředseda ČAK, advokát

 

JUDr. Ladislav Krym

extajemník ČAK, advokát

 

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Právnická fakulta UK

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Akademie Sting Brno

 

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Fakulta sociálně ekonomická UJEP

 

JUDr. Michal Mazanec

expředseda Nejvyšší správní soud ČR

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.

předseda ČAK 

 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Právnická fakulta MU

 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

soudce ÚS ČR

 

JUDr. Michal Žižlavský

člen představenstva ČAK