English

Registrační formulář na 5. sněm ČAK

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE V PŘÍLOZE TÉTO STRÁNKY.

 

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

 

snahou vedení České advokátní komory je zajistit advokátům po organizační stránce hladký a plynulý průběh 5. sněmu, který proběhne 16. 10. 2009 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany.

 

Proto vedení ČAK vyzývá všechny advokáty, kteří se hodlají zúčastnit jednání sněmu, aby se řádně a včas registrovali prostřednictvím registračního formuláře v dostatečném předstihu před konáním sněmu.

Registrace až v den konání sněmu (bude též možná) může vzhledem k časově náročnému programu způsobit organizační problémy a zbytečné zdržení hned na začátku jednání.

 

K registraci účasti na 5. sněmu České advokátní komory stačí použít registrační formulář – viz níže. Formulář v elektronické podobě je k dispozici ke stažení a následnému buď vytištění, či zaslání elektronicky.

 

Poštou vyplněný formulář zasílejte na adresu: sekretariát České advokátní komory, Národní tř. 16, 110 00, Praha 1

Faxem formulář zasílejte na: +420 224 932 989

E-mailem formulář zasílejte na: sekr@cak.cz

 

Svou účast na 5. sněmu České advokátní komory potvrďte nejpozději do 10. září 2009.

Pouze včas zaregistrovaným účastníkům lze zajistit občerstvení na pracovní části sněmu a vstupenky na slavnostní zakončení sněmu s večerním společenským programem.

 

Upozornění:

Řada advokátů si bude chtít zajistit ubytování v Clarion Congress Hotel Prague, tj. v místě konání 5. sněmu. Můžete tak učinit prostřednictvím ubytovacího formuláře, který naleznete ZDE.

Tam uvedený formulář však neznamená registraci k účasti na 5. sněmu České advokátní komory a slouží pouze pro potřeby hotelu! Žádáme Vás, abyste věnovali pozornost vyplňování registračních a rezervačních formulářů a zkontrolovali si, zda jste se skutečně kromě rezervace ubytování též řádně zaregistrovali na sněm. Rovněž je třeba zasílat vyplněné formuláře na správnou adresu – „registrační formulář“ na Českou advokátní komoru a „rezervační ubytovací formulář“ do hotelu Clarion.

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Michaela Střížová, výkonná ředitelka ČAK