English

Rubrika k Judikatuře Evropského soudu pro lidská práva určená advokátům

Judikáty Evropského soudu pro lidská práva lze vyhledat a získat v různých informačních zdrojích jak samotného Soudu, tak v publikacích a na internetových stránkách různých orgánů a organizací. Žádná z dosavadních podob těchto informací však není dosud výběrem zaměřeným na advokáty a advokacii České republiky.

 

Česká advokátní komora proto zřizuje tuto rubriku, v níž budou postupně vyvěšovány a pravidelně aktualizovány následující druhy judikátů a informací: 

 

  1. stručné informace o vybraných rozsudcích a rozhodnutích Evropského soudu lidských práv
  2. případy, které bude projednávat Velký senát Soudu
  3. vybrané rozsudky a rozhodnutí, vydané na základě stížností proti České republice a případně i jiným státům s uvedením, z jakého důvodu by mohly být pro české advokáty zajímavé
  4. výkon rozsudků