English

Stručné informace o vybraných rozsudcích a rozhodnutích Evropského soudu lidských práv

Autorkou článků v této rubrice je JUDr. Eva Hubálková, Ph.D., vedoucí česko-estonsko-ukrajinského oddělení u Evropského soudu pro lidská práva.

 

 

 

 

 

 

Článek 6 Úmluvy (právo na spravedlivý proces)

 

 

Článek 8 Úmluvy (právo na respektování soukromého a rodinného života)

 

 

 

Článek 12 Úmluvy (právo uzavřít manželství)

 

 

 

 

Článek 35 odst. 3 písm. b) Úmluvy (existence podstatné újmy)

Stručné informace o vybraných rozsudcích a rozhodnutích Evropského soudu lidských práv

Animace načítání