English

Studijní pobyt advokátů u evropského soudu pro lidská práva slavil úspěch

Studijní pobyt advokátů u Evropského soudu pro lidská práva slavil úspěch

 

Ve dnech 23. – 25. května 2016 Odbor mezinárodních vztahů ČAK opět zorganizoval studijní pobyt pro české advokáty a advokátní koncipienty u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Studijního pobytu se zúčastnilo celkem 16 účastníků a setkal se s velkým zájmem a následným velmi kladným hodnocením jak ze strany účastníků, tak přednášejících.

 

Tradiční program studijního pobytu se tentokráte lišil tím, že advokáti měli výjimečnou možnost se setkat mj. i se čtyřmi soudci ESLP. Advokáty přivítal na úvod jejich pobytu český soudce JUDr. Aleš Pejchal. Advokáti dále vyslechli přednášku slovenské soudkyně, paní Aleny Poláčkové, na téma „Vztahy mezi soudci a advokáty a soudní etika“. Advokáti se setkali také s makedonskou soudkyní, předsedkyní I. Sekce ESLP, paní Mirjanou Lazarovou Trajkovskou, jejímž přednáškovým tématem byla: „Role pilotních rozsudků v řízení coby jedna z pracovních metod ESLP“.  Posledním soudcem, se kterým se advokáti setkali, byl pan Alexander Sajó, maďarský soudce, místopředseda ESLP a předseda IV. Sekce ESLP, který svůj příspěvek věnoval tématu: „Metody jak se vypořádat s „nedodělky“ ESLP“.

 

Kromě přednášejících soudců vystoupili během dvou dnů tito další přednášející se svými příspěvky: Michal Kučera, právník v oddělení registru stížnosti: „Postavení advokáta před ESLP“; Jaroslav Valenta, soudce na praxi: „Svoboda projevu advokáta před ESLP ve světle judikatury ESLP a z pohledu národního soudce“; Patrik Titiun, vedoucí kanceláře předsedy ESLP; Szymon Janczarek, právník z odboru pro výkon rozsudků; Emil Ruffer, nový český ambasador pro zastupování ČR při Radě Evropy (předsednictví ČR v Radě Evropy); Jiří Vogel, vedoucí odboru vztahů s mezinárodními organizacemi a ne-členskými státy Rady Evropy: „Postavení demokracie a právní stát v Evropě“; Tomáš Boček, zástupce tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky.

 

Třetí, a poslední den studijního pobytu, se advokáti zúčastnili dopoledního jednání před velkým senátem ESLP ve věci V.M. a Další proti Belgii.

 

Účastníci pobytu byli velmi aktivní a zahrnovali přednášející množstvím otázek týkajícím se především přijatelnosti stížností. Mnohokráte, čehož si účastníci velmi cenili, mohli vyslechnout i ryze osobní názory přednášejících. Na konci studijního pobytu vyjádřili účastníci poděkování ČAK a Odboru mezinárodních vztahů za uskutečnění tohoto přínosného studijního pobytu a za vynikající organizaci.

 

Děkovný dopis jednoho z účastníků si můžete přečíst zde: