English

Volební výsledky, protokoly a statistiky 8. sněmu ČAK

V reakci na dotazy mnoha advokátů zveřejňujeme kompletní výsledky voleb do všech orgánů ČAK, tedy nejen údaje o zvolených členech, ale též množství dosažených hlasů, a to i u těch kandidátů, kteří nebyli zvoleni.