English

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Předsedkyně:

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

 

Místopředsedkyně:

Mgr. Hana Gawlasová

 

Členové

JUDr. Karel Brückler

Mgr. Bc. Adam Forst

JUDr. Anna Frantalová, Ph.D.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

JUDr. Radim Miketa

JUDr. Monika Novotná

JUDr. Irena Schejbalová

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

 

Administrátorky

Ing. Lenka Matoušková

Mgr. Lenka Danilišin