English

Vyjeďte do Lucemburku vzdělávat se v problematice evropského vyšetřovacího příkazu

27. - 28. září 2023

 

Evropský institut veřejné správy (EIPA) připravuje v Lucemburku ve dnech 27. – 28. září 2023 seminář na téma Evropský vyšetřovací příkaz, na který naváže návštěva Soudního dvora EU.

 

Seminář bude sestávat z krátkých prezentací a souvisejících prakticky zaměřených panelových diskuzí vedených odborníky na danou tematiku. Základ pro praktické otázky poskytne četná judikatura Soudního dvora EU.

 

Projekt cílí na advokáty, kteří se specializují na právo EU, zejména na uplatňování a provádění nástrojů pro justiční spolupráci vEU založených na zásadě vzájemného uznávání.

 

Pracovním jazykem bude angličtina.

 

Registrační poplatek činí 350 EUR, hradí se EIPA. Účastníci si zajišťují cestu a ubytování sami. EIPA po semináři účastníkům následně proplatí cestovní náklady v přesně stanovené výši, tzv. unit cost (výpočet lze provést ZDE na základě pracovní adresy účastníka – např. účastník z Prahy má nárok na 196 EUR), dále ubytování ve výši 2 x 163 EUR a stravu cca 2 x 79 EUR (bude upřesněno). Přibližně tedy účastník obdrží celkem 680 EUR. V případě neúčasti nárok na refundaci nemá a registrační poplatek propadá.

 

Více informací najdete v programu níže. Registraci zajišťuje EIPA na emailu: b.opletalova@eipa.eu.