English

Výkon rozsudků

Výroční zpráva Výboru ministrů Rady Evropy

 

Advokáti se často zajímají o postupy a prostředky výkonu rozhodnutí Evropského soudu lidských práv. Pro jejich potřeby uvádíme výroční zprávu výboru ministrů ve francouzštině i angličtině, jak jsme jí obdrželi z Rady Evropy:

 

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_fr.pdf

 

 

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_en.pdf