English

VÝPISY, POTVRZENÍ, OSVĚDČENÍ

O vydání dokumentu lze požádat na emailové adrese matrika@cak.cz. Žadatel uvede celé jméno, příjmení, evidenční číslo ČAK a druh dokumentu, který má být vydán.

 

Dokument lze zaslat poštou při platbě předem na č.ú. 12432011/0100 variabilní symbol: 34 a evidenční číslo advokáta/koncipienta.

 

Dokument si může převzít advokát osobně, nebo zmocněnec na základě prosté plné moci (neověřené) a uhradit poplatek při převzetí.

 

Výpis

 

Výpis ze seznamu advokátů, advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů slouží jako doklad např. k:

 

  • jednání se státními institucemi (parkovací karty, datové schránky)
  • účasti advokáta ve výběrovém řízení
  • žádosti o leasing, úvěr aj.

 

Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

 

Potvrzení

 

Potvrzení slouží ke stejným účelům jako výpis, není určené pro jednotlivé advokáty, ale pouze pro celé advokátní kanceláře (s.r.o., sdružení, v.o.s., aj.).

 

Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

 

Opis osvědčení

 

V případě ztráty, odcizení vydává ČAK opis osvědčení advokáta. Osvědčení vymezuje rozsah poskytování právních služeb advokáta a společně s průkazem opravňuje advokáta k poskytování právních služeb.

 

Náklady spojené s vyhotovením činí 300,- Kč. Změna osvědčení z důvodu změny příjmení, titulu není zpoplatněna.

 

Kopie dokumentů

 

Pořízení kopií dokumentů vedených Komorou (např. součásti advokátních spisů). Paušální částka na úhradu nákladů spojených činí 100 Kč/dokument.