English

Vzdělávací akce ČAK

 

Novelizace veřejného stavebního práva - stavební řád. Povolování staveb, kolaudace a odstraňování staveb (informace o aktuálním stavu rekodifikace SP)

5. září 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Společné jmění manželů (3. díl)

6. září 2023. Praha 1, Národní 13, hotel Eurostars THALIA, konferenční sál. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

ONLINE SEMINÁŘ: Odčinění újmy na zdraví

a jiné nemateriální újmy z pohledu ústavního soudce

7. září 2023. Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Aktuální problémy veřejného stavebního práva

12. září 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Kapacita seminář je zcela zaplněna. Další přihlášky nelze již přijímat.

 

 

Společné jmění manželů 4.

12. září 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Aktuální otázky advokátní praxe

14. září 2023, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

POZOR: začátek semináře ve 13:00 hodin.

 

 

Mezinárodní rodinné vztahy

14. září 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Kurz právnické angličtiny - podzim 2023

(hybridní forma)

18. září až 11. prosince 2023, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Kurz právnické ruštiny - podzim 2023

(hybridní forma)

18. září až 11. prosince 2023, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Kurz právnické angličtiny - II. pololetí 2023

(distanční formou on-line coachingu)

20. září až 6. prosince 2023, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Odpovědnost advokáta za újmu způsobenou při výkonu advokacie

21. září 2023. Praha 2-Nové Město. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Povinnosti advokátů podle AML předpisů

21. září 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

ONLINE pololetní jazykový kurz: Právnická angličtina pro pokročilé

- září 2023 - leden 2024 včetně

od 25. září 2023 do 29. ledna 2024. Praha. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

kombinovaný seminář: Akvizice a investice do start-upů

26. září 2023, online (stream) účast možná, a nebo se účastnit prezenčně na adrese: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Vývojové trendy kriminality v kybersvětě

26. září 2023 od 9:30 hodin, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Vyjednávání

4. října 2023, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Kapacita semináře je zcela zaplněna. Další přihlášky nelze již přijímat.

 

 

Novinky v civilním řízení soudním

4. října 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Řízení před správními soudy

5. října 2023, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Daň z příjmů se zaměřením na daň z příjmů právnických osob

(judikatura, výklady)

11. října 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Kombinovaný seminář: Praktické otázky mezinárodní arbitráže

12. října 2023, online (stream) účast možná, a nebo se účastnit prezenčně na adrese: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Aktuální otázky z právní úpravy SRO a AS - online seminář

12. října 2023, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí

17. října 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

kombinovaný seminář: Malé a střední podniky a podniky s významnou tržní silou

- definice a rozdíly

18. října 2023. Online účast (stream) je možná, a nebo je možno se účastnit semináře prezenčně na adrese: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Aktuální otázky advokátní praxe

24. října 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

kombinovaný seminář: Práva duševního vlastnictví

31. října 2023, online (stream) účast možná, a nebo se účastnit prezenčně na adrese: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Veřejné zakázky - novela

  1. listopadu 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

kombinovaný seminář: Aplikace unijních a českých sankcí

v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

2. listopadu 2023. Je možno sledovat seminář online (stream), nebo se účastnit prezenčně na adrese: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Společné jmění manželů 5.

7. listopadu 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Přestupkové právo: vybrané procesní a hmotněprávní otázky

9. listopadu 2023. Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

kombinovaný seminář: Psychologický a lingvistický diskurz

kritického myšlení v kontextu verbální komunikace

23. listopadu 2023. Prezenčně na adrese: Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8 nebo možno sledovat online přes aplikaci ZOOM. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

 

 

Reklamace a odpovědnost za vady

dle novely občanského zákoníku 2023

28. listopadu 2023, Brno, přednáškový sál VOP. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Vybrané otázky podíl. spoluvlastnictví v rozhodovací praxi

NS ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

30. listopadu 2023. Praha 2-Nové Město. Jsou volná místa. Můžete se přihlašovat.

 

 

Klíč k soudní síni

7. prosince 2023. Praha 2-Nové Město. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Přesvědčivé právní psaní: jak si získat čtenáře na svou stranu?

12. prosince 2023, Brno, přednášková místnost pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

 

Výběr z obchodněprávní judikatury za rok 2023 - online seminář

12. prosince 2023, Brno. Jsou volná místa. Můžete se přihlásit.

 

Vzdělávací akce ČAK

Animace načítání