English

ZMĚNY

Změna matričních údajů

 

Advokát je povinen oznámit změnu do jednoho týdne ode dne, kdy nastala (formulář ke stažení ZDE).

 

  • v případě změny jména, příjmení je třeba doložit kopii dokladu (např. oddací list)
  • v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu
  • změnu adres je třeba oznámit písemně, datovou zprávou, nebo e-mailem na adresu epodatelna@cak.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Změna způsobu výkonu advokacie

 

1. Samostatný advokát se stal společníkem s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti

  • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR + kopií smlouvy o pojištění.

 

2. Společník s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti se stal samostatným advokátem

  • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR.

 

3. Samostatný advokát se stal účastníkem sdružení advokátů

  • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.

 

4. Účastník sdružení advokátů se stal samostatným advokátem

  • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.

 

5. Advokátovi vzniká nebo zaniká pracovní poměr se subjektem vykonávajícím advokacii

  • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží pracovní smlouvou, resp. dokladem o skončení pracovního poměru.

 

6. Trvalá spolupráce advokáta

  • Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).